Mød en medarbejder

Mød her nogle af vores mange dygtige medarbejdere og bliv klogere på de stillinger vi tilbyder i Koncern IT, samt de opgaver der løses.

Vil du med på vores hold? Følg linket nederst på siden og se vores ledige stillinger.

Mød en medarbejder

Vis alle

Projektleder, Projekter og Tværgående Systemer

Hvad vil det sige at være projektleder i Koncern IT?   

Som projektleder udgør man et organisatorisk bindeled mellem Københavns Kommunes forvaltninger og Koncern IT, hvilket betyder at man har en alsidig hverdag, der består af alt fra projektmøder, workshops, koordinering og samarbejde med det tekniske bagland i organisationen. Jeg nyder at gå på arbejde, og vide at de projekter, jeg er en del af, er med til at skabe værdi for både den administrative sagsbehandler og de “varme hænder” i Københavns Kommune, som anvender digitale løsninger i deres daglige arbejde.  

Mød Maria, Projektleder

Projektleder og Product Owner, Projekter og Tværgående Systemer

Hvad vil det sige at være projektkoordinator i Koncern IT?  

I rollen som projektleder får jeg muligheden for at dygtiggøre mig inden for projektledelse. Det giver muligheden for at arbejde tæt sammen med dygtige og erfarne projektledere og gradvist få mere og mere ansvar. For mit vedkommende har det betydet, at jeg er en del af et af Koncern IT's store implementeringsprojekter og fået lov til beskæftige mig med alt fra test og udvikling til kommunikation og samarbejde på tværs af forvaltningerne.  

 

Mød Simone, Projektleder

Projektassistent, Projekter og Tværgående Systemer

Hvad vil det sige at være Projektassistent i Koncern IT?  

Som projektassistent i Koncern IT hjælper jeg til på de igangværende projekter, og på nuværende tidspunkt er jeg tilknyttet NSIS-projektet. Det betyder at jeg har en masse opgaver, som spænder utroligt bredt. Jeg har bl.a. arbejdet med økonomistyring, styregruppemateriale, kontraktarbejde, journalisering og revision. Jeg synes, at det er enormt lærerigt at få lov til at arbejde med mange af de essentielle opgaver, der er i større projekter.  

Mød Katrine, Projektassistent

Cloud Engineer, Infrastruktur og Cloud

Hvad vil det sige at være Cloud Engineer i Koncern IT? 

Som Cloud Engineer i Cloud og KKOrg teamet, indgår jeg i et team af andre programmører og har et stort medansvar i udviklingen og vedligehold af interne digitale værktøjer. Det betyder konkret at jeg til dagligt programmerer, og implementerer både klassiske web løsninger og automatiseringer af workflows. Derfor har jeg konstant har mulighed for at dygtiggøre mig yderligere inden for programmering. 

 

Mød Sune, Cloud Engineer

Chefkonsulent, Sikkerhed

Hvad vil det sige at være chefkonsulent i Sikkerhed i Koncern IT? 

Som chefkonsulent i it-sikkerhed arbejder jeg i spændet mellem teknik og strategi. Det betyder at jeg bruger halvdelen af tiden på strategisk arbejde op mod andre serviceområder, direktionen i Koncern IT og eksterne samarbejdspartnere. Den anden halvdel af tiden sidder jeg med logs og scanninger, analyser og rapportskrivning eller roder i netværksmonitorering. Derfor har jeg en hybrid rolle, jeg holder meget af, da jeg kan bruge hele mit repertoire.  

Mød Lisa Hartman, Chefkonsulent

Agil coach og product owner, Forretningsudvikling

Hvad vil det sige at være agil coach i Koncern IT?   

Som agil coach og product owner i LACE (Lean-Agile Center of Excellence) driver jeg Koncern IT's agile transformation. Konkret består mit arbejde i at implementere og forankre Københavns Kommunes agile udviklingsmodel i hele organisationen og i kommunens forvaltninger. Når jeg ikke coacher teams og serviceområder, arbejder jeg på at realisere strategien for den agile omstilling blandt andet via nye tværgående processer og arbejdsgange.  

 

Mød Eva Mathiassen, Agil coach og Product Owner

Junior Solution Architect, Projekter og Tværgående Systemer

Hvad vil det sige at være junior solution arkitekt i Koncern IT?  

Som Junior Solution Architect i Koncern IT får man et bredt kendskab til Københavns Kommunes omfattende it- og teknologiportefølje. Vores opgave er at rådgive kommunens forvaltninger med analyse og design af nye it-systemer, og sørge for at forvaltningens behov bliver omsat til de rigtige tekniske løsninger. Til dagligt sidder jeg i et agilt team, som specialiserer sig i at bistå forvaltningen med anskaffelse af større it-systemer.  

 

Mød Monica, Junior Solution Architect

Digitaliseringskonsulent, Forretningsudvikling

 

Hvad vil det sige at være digitaliseringskonsulent i Koncern IT?  

Som digitaliseringskonsulent i Forretningsudvikling arbejder vi med hele Økonomiforvaltningen, hvor Koncern IT er en af de fire koncernenheder (sammen med Rådhuset) der ligger under forvaltningen. Man kan have meget forskellige typer af opgaver i vores kontor, men fælles for dem er, at vi er med til modne it og digitalisering på tværs af organisationen og højne kvaliteten.  

Økonomiforvaltningen er en stor organisation, med fire forskellige koncernenheder samt Rådhuset, der arbejder med alt fra it, HR og administration til ejendomsdrift og byggeri. Her har man som digitaliseringskonsulent en rolle i at være med til at udbrede og implementere forskellige projekter og initiativer på digitaliseringsområdet ud til alle dele af organisationen. Derudover sikrer du også en ledelseskommunikation der går på tværs af hele forvaltningens fem enheder, fra kontorcheferne til ØKF’s direktørkreds inde på Rådhuset.  

Jeg sidder bl.a. selv med ØKF’s digitaliseringsstrategi og det strategiske arbejde med automatisering i forretningen, hvor jeg understøtter udførelsen og opfølgning, på de mål forvaltningen har sat på hele digitaliseringsområdet. Derudover sidder jeg også som M365-koordinator hvor jeg er med til at identificere forretningsbehov indenfor M365-produkter og udvikling på forskellige platforme i de forskellige koncernenheder.   

 

Mød Rumet, Digitaliseringskonsulent

It-supporter, Den Digitale Arbejdsplads

Hvad vil det sige at være it-supporter i Koncern IT?   

Som supporter i Serviceindgang IT er man del af en stor afdeling med mange forskellige opgaver. Vores primære opgave er telefon- og chatsupporten som står til rådighed for alle ansatte i Københavns Kommune. Derudover står vores afdeling bl.a. for Kvikskranken, udvikling og vedligehold af chatbotten, oprettelser af kontorpostkasser, autorisationer, og at lave vidensdelingsartikler. I mit arbejde synes jeg, at kontakten med vores brugere er hyggelig. Det er meget sjældent at folk er sure. Selvfølgelig kan de blive frustrerede når deres pc eller telefon ikke virker, og så skal de lige have lov til at rase lidt ud. Men alle ved jo godt at det ikke er vores skyld, og at vi gør vores bedste for at hjælpe.  

Mød Gitte, IT-supporter

RPA-udvikler, Udvikling og Teknologi

Hvad vil det sige at være RPA udvikler i Koncern IT? 

At være RPA-udvikler i Koncern IT er simpelthen fantastisk! Jeg får en unik mulighed for at udvikle innovative robotløsninger, der automatiserer arbejdsprocesser på tværs af hele Københavns Kommune. Som RPA-udvikler er det afgørende at have en dybdegående forståelse af arbejdsgange og processer, og samtidig have stærke færdigheder i RPA-software og programmeringssprog. Jeg er stolt af at sige, at jeg arbejder tæt sammen med dygtige og erfarne kolleger, der hjælper mig med at udvikle og levere de bedst mulige løsninger. Hos Koncern IT er der en kultur, der fremmer læring og vækst, og jeg har haft masser af muligheder for at udvikle mig både fagligt og personligt. 

 

Mød Hachem, RPA-udvikler

Business analyst, Projekter og Tværgående Systemer

Hvad vil det sige at være Business Analyst i Koncern IT?  

Som Business Analyst i Koncern IT er du ansvarlig for at analysere og beskrive hvordan, de it-løsninger vi indkøber og udvikler skal kunne løfte forretningsbehovet hos kommunens syv forvaltninger. Som en del af et agilt team vil du udføre analyser af forretningsbehov og afdække, hvilke byggeblokke der skal anvendes i den ønskede løsning. Det gøres i samarbejde med forretningen og disse analyser afspejler sig ofte i den endelige kravspecifikation. Som Business Analyst arbejder jeg derfor tæt sammen med forskellige interessenter, herunder forretningen, projektledere og arkitekter, og skal ofte kommunikere tekniske begreber ud mod forretningen.  

 

Mød Janette, Business Analyst