Vores arbejdsplads

Koncern IT - En af Danmarks største it-arbejdspladser

Vi er KIT – Københavns Kommunes Koncern IT. Vi går på arbejde for at digitalisere Danmarks største arbejdsplads. Vi er en mangfoldig arbejdsplads, hvor du sammen med over 450 ambitiøse kollegaer kan prøve kræfter med en bred palette af opgaver inden for IT, digitalisering og ny teknologi. I Koncern IT har vi udviklet tre budskaber der definerer os som arbejdsplads.

Hvordan er de tre budskaber blevet til?

På tværs af direktionen, chefgruppen og medarbejdere har vi udarbejdet en række budskaber, der har til formål at beskrive Koncern IT som arbejdsplads. For hvert budskab gælder, at det er inddelt i, hvad vi som arbejdsplads kan tilbyde vores medarbejdere, samt, hvilke forventninger vi har til vores medarbejdere.

Ved at begge parter kan stille krav og forventninger til hinanden, kan vi stile efter at udvikle os bedst muligt som arbejdsplads.

Budskaberne er inddelt i tre overordnede kategorier - og for at gøre det hele lidt lettere at huske, har hvert budskab en oneliner tilknyttet for på den måde at fremhæve det allervigtigste.

 

Klik nedenfor for at læse budskaberne i deres fulde længde

Vis alle

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med høje faglige ambitioner

Vi tilbyder:

 • En mangfoldig arbejdsplads, hvor du i tværfagligt fællesskab kan gennemføre ambitiøse projekter​
 • En fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde når det passer til opgaverne​
 • Sparring med dygtige fagspecialister og ledere ​
 • Muligheden for medindflydelse i en organisation præget af stor kompleksitet ​
 • Et struktureret onboardingforløb med buddy-og sidemandsoplæring

Vi forventer:

 • Du har høje faglige ambitioner og er nysgerrig på, hvordan det bedste resultat opnås​
 • Du er forandringsparat og har mod på at navigere i en politisk styret organisation​
 • Du sætter pris på den diversitet, der er på en arbejdsplads med 400 kollegaer​
 • Du trives i samarbejdet med mange fagligheder

Vi prioriterer din udvikling

Vi tilbyder: 

 • Gode muligheder for at prøve kræfter med nye opgaver, da KIT dækker mange områder inden for automatisering, digitalisering og den nyeste teknologi​
 • Du har løbende dialog med din leder om dine udviklingsønsker – også hvis du har ambitioner om udvikling i andre dele af KIT.​
 • Gode muligheder for at fortsætte din udvikling igennem et bredt udvalg af kurser og certificeringer 

Vi forventer: 

 • Du tager medansvar for din egen udvikling og læring​
 • Du viser drive, engagement og faglig nysgerrighed​
 • Du hjælper dine kolleger med at udvikle sig inden for områder, hvor du har særlig viden

Vi værdsætter det sociale fællesskab

Vi tilbyder:

 • Sociale arrangementer – for hele KIT og med dine nærmeste kollegaer​
 • En arbejdsplads med mulighed for at præge fællesskabet og styrke det sociale sammenhold blandt kollegaerne ​
 • Faglige netværk og sociale foreninger 

Vi forventer: 

 • At du bidrager positivt til det sociale fællesskab