Agil coach og Product owner, Forretningsudvikling

Eva Holm Mathiasen

Hvordan ser du på Koncern It som en arbejdsplads?    

Jeg oplever Koncern IT som en arbejdsplads, hvor man har mulighed for at udforske nye mulige karriereveje. Derudover synes jeg, at Koncern IT værdsætter og prioriterer udvikling og læring både på individplan, men også for hele organisationen. En agil transformation, som den vi er midt i nu, kræver mod, visioner og eksekveringskraft, og det mærker jeg i mit arbejde. 

Hvad er dit bedste råd til en ny kollega?  

Mit bedste råd til en ny kollega er at gribe de muligheder, der opstår rundt omkring i Koncern IT. Det kan selvfølgelig være angstprovokerende at sætter ord på sine interesser, drømme og forventninger til sin arbejdsplads, men jeg tror også, der kommer noget godt ud af det.