Koncern IT strategi 2024-2026

I efteråret 2023 kunne vi lancere en ny strategi som sætter retning og fokus for organisationens udvikling for de næste to år.

Vi er kommunens centrale it-organisation og vores kerneopgave er at levere sikker og stabil it-drift til alle kommunens 45.000 aktive it-brugere. I vores nye strategi forpligter vi os til at gøre it enklere for forvaltningerne.

Nogle af de store udfordringer som samfundet står over for, har potentiale for at blive løst blandt andet ved hjælp af it og digitalisering. Her er der eksempelvis tale om manglen på arbejdskraft og den grønne omstilling, begge områder som har høj politisk prioritet i Københavns Kommune. 

Vi vil derfor fortsætte vores arbejde med at anvende ny og kendt teknologi til at frigøre ressourcer, så kommunens syv forvaltninger hver især kan løse deres kerneopgave. Det gør vi med vores nye strategiske retning.

Strategiens består af fem fokusområder:

Læs mere om vores strategiske indsatser

Vis alle

Få uddybet de fem strategiske temaer

Brugervenlige services drejer sig om at have et øget fokus på brugervenlighed i vores løsninger, så vi skaber mest mulig værdi for vores brugere og samarbejdspartnere i forvaltningerne.
 

Teknologi og udvikling sætter fokus på både ny og kendt teknologi. Vi skal bruge vores viden og erfaring til at gå forrest og understøtte kommunen i anvendelsen af teknologi, så alle kan fokusere på kerneopgaven.
 

Kultur og kompetencer skal sætte retning for Koncern IT som en attraktiv arbejdsplads hvor bl.a. fleksibilitet og faglig udvikling af den enkelte medarbejder er i højsædet.
 

Grøn omstilling starter en rejse mod mere bæredygtig IT for hele kommunen, så vi kan indfri vores mål i Klimaplanen for 2035.
 

Arkitektur og styring tager udgangspunkt i, at der skal være en god balance og differentiering i vores it-styring.