Junior Solution Architect, Projekter og Tværgående Systemer

Monica de Biase

Hvordan ser du på Koncern It som en arbejdsplads?   

Koncern IT er en arbejdsplads med bred faglighed, og dette er netop noget som jeg synes gør organisationen unik. Dét at vi har mange specialiseret fagligheder under samme tag betyder vidensdelingen foregår hurtigere, hvilket jeg benytter i mit arbejde. Derudover giver dette også en mulighed for at opnå viden indenfor nye domæner.  

 
Hvad er dit bedste råd til en ny kollega?   

Mit bedste råd til en ny kollega er at være åben og nysgerrig. Du behøver nødvendigvis ikke at vide alt fra dag ét.   

Projekter og tværgående systemer

Serviceområdet rådgiver, projektleder, behovsafdækker, implementerer og drifter indenfor forvaltningsvendt og tværgående it-projektledelse og –drift.