IT-supporter, Den Digitale Arbejdsplads

Gitte Bergmann

Hvordan ser du på Koncern It som en arbejdsplads?    

Jeg synes at KIT er en attraktiv arbejdsplads, der hele tiden arbejder på at følge med udviklingen. Jeg synes at vi har et fint graduate program med gode karrieremuligheder. Jeg er vild med at vi har fået en kvindelig direktør, og at vi har et opmærksomt øje på ligelig kønsfordeling blandt de ansatte. Jeg er også Tillidsrepræsentant, og vi har ikke ret mange dårlige sager – og det viser jo også at Koncern IT er en god arbejdsplads.   

Hvad er dit bedste råd til en ny kollega?    

Jeg vil sige: Vær ikke bange for at spørge. Der er ingen der kan huske alt. 

 

Den Digitale Arbejdsplads

Serviceområdet sikrer, at kommunens 30.000 IT-brugere oplever, at deres digitale arbejdsplads understøtter deres daglige arbejdsopgaver bedst muligt.