Et skridt videre på den agile rejse i Koncern IT

Koncern IT tog de første agile skridt i efteråret 2019. Siden har en håndfuld pilotprojekter afprøvet metoder og elementer indenfor rammeværket SAFe (Scaled Agile Framework).

Seneste milepæl på rejsen fandt sted i sidste uge, da serviceområdet Udvikling & Teknologi afholdt endnu en vellykket PI Planning for knapt 70 medarbejdere over to dage. Også denne gang blev eventet afholdt primært virtuelt, men også fysisk, hvor Jesper Poulsen-Hansen, der er agil coach i Koncern IT, faciliterede. Jesper fortæller:

”Vi har igen haft to rigtig gode dage, hvor medarbejderne virkelig har engageret sig i planlægningen. Vi har fundet mange vigtige afhængigheder mellem teams og er alle sammen klar og motiverede til de næste 10 ugers udviklingsarbejde. Den hybride virtuel/fysiske form har fungeret overraskende godt med de digitale værktøjer såsom Teams, Miro og Azure DevOps til den virtuelle planlægning.”

Gode erfaringer i Udvikling og Teknologi

Sidste uges PI Planning er den tredje i rækken hos Udvikling & Teknologi, der har gode erfaringer med implementering af agile metoder. Kontorchef Christian R. Thuesen fortæller:

”Det har været spændende og udfordrende for os at implementere agile metoder i vores arbejde – og på tværs af hele serviceområdet på én gang. Vi har efterhånden fået kilometer i benene, og det kan tydeligt ses på sidste uges meget vellykkede PI Planning.”

Udvikling & Teknologi er gået teorinært til SAFe rammeværket i implementeringen. I serviceområdet er der implementeret agile teams og udpeget de vigtige særroller, såsom Scrum Master og Product Owner, der en essentiel brik i det agile puslespil. Metoderne har været nye for de fleste og det har været særligt vigtigt, at der blev afsat tilstrækkelige ressourcer og tid til omstillingen.

”Vi har massivt investeret i dette, hvilket har være nødvendigt for at gennemføre så stor en forandring. Vi har for eksempel udannet alle i SAFe og afholdt et hav af Scrum Master og Product Owner klinikker, for at blive fortrolige med de nye roller. Samtidig har vi fokuseret på workshops i blandt andet Azure DevOps, så vi kan systemunderstøtte metoden og bruge værktøjerne optimalt,” uddyber kontorchef Jacob Honoré.

De gode erfaringer, som Udvikling & Teknologi gør sig på den agile rejse, har stor betydning for resten af Koncern IT og Københavns Kommune, påpeger kontorchef Danny Søgaard, der er projektejer for udbredelse af agil metode i Koncern IT og resten af Københavns Kommune:

”Det er vigtigt, at der er nogle områder, der er first movere, så de finder ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Det er værdifuld viden for alle i Koncern IT og Københavns Kommune og den videre færd med implementeringen af agile metoder til flere serviceområder og forvaltninger.”

De næste skridt

Rollefordelingen og grundkompetencerne er nu på plads og selve implementeringen af agile metoder i serviceområdet er således rigtig godt undervejs. De næste skridt på rejsen er fortsat at være metodetrofaste og at konsolidere de nye kompetencer i arbejdet med at høste de agile gevinster. Strategiske indsatser på enkelte områder af serviceområdets portefølje bliver et fokuspunkt i den kommende tid.

Er du nysgerrig på agile metoder og de erfaringer, som Udvikling & Teknologi har gjort sig? Kontakt kontorcheferne Christian Thuesen (f559@kk.dk) / Jacob Honoré (f64t@kk.dk) eller projektleder Eva Holm Mathiasen i93u@kk.dk.

Vil du høre mere om fællesprojektet med udbredelse af agile metoder til Koncern IT og til forvaltningerne, så er du velkommen til at kontakte Kontorchef Danny Søgaard (eu3y@kk.dk)

Faktaboks

Vis alle

Hvad er PI Planning?

PI Planning indebærer, at hele afdelingen samles i to dage for at planlægge de næste 8-10 ugers arbejde. Her udvikles, beskrives og prioriteres arbejdsopgaver, så der dannes et fælles overblik over den kommende tids leverancer. Samtidig kortlægges eventuelle afhængigheder mellem opgaver og teams. Der bruges en række både fysiske og digitale værktøjer for at understøtte et samlet visuelt overblik, såsom post-it, tavler, Miro boards og Azure DevOps. Formålet med en PI Planning er, at skabe en fælles retning, engagement og klarhed omkring de fælles mål, der opstilles for de efterfølgende ugers arbejde.

Hvad er Scrum Master og Product owner klinikker?

Scrum Master og Product Owner klinikker er et forum for sparring og videndeling hos dem, der varetager disse vigtige roller i det agile setup. Her foregår metodiske diskussioner, sparring om konkrete udfordringer og udveksling af gode eller dårlige erfaringer.