Man skal have lyst til at udvikle andres faglighed

  • ""
I Koncern IT bidrager fagkoordinatorerne både til kontorernes udvikling og til de enkelte medarbejderes faglige udvikling.

Fagkoordinatorerne spiller en vigtig rolle ude i de forskellige kontorer i Koncern IT. I samarbejde med kontorcheferne bidrager de til udviklingen af kontorerne og så er de faglige sparringspartner for kontorets medarbejdere. Her kan du læse et interview med Anders Reuter, konstitueret Kontorchef for Operationel It-Sikkerhed og tidligere fagkoordinator i Projektledelse og Test Management.

Rollen som fagkoordinator

Hvad var dine hovedopgaver som fagkoordinator?

”I den periode, jeg var fagkoordinator, havde jeg tre store hovedopgaver. Den ene var at være ansvarlig for at lave en ny projekthåndbog. Så var jeg ind over at lave – sammen med nogle andre – en række nye værktøjer, projektskabeloner og projektdokumenter, og lave en håndbog til agil projektopstart og en håndbog til agilprojektledelse. Udover det, har jeg løbende haft ugentlig faglig sparring med cirka halvdelen af projektlederne og haft opfølgning på status af deres projekter”.

Derudover havde Anders også en central rolle i rekrutteringen af nye medarbejdere til kontoret, var strategisk sparringspartner for kontorchefen og varetog en række administrative opgaver. ”Der er faktisk mange forskellige opgaver i det at være fagkoordinator”, fortæller han.

Faglig sparringspartner

Hvorfor skal man blive fagkoordinator?

”Det skal man blive, hvis man har en interesse i ikke kun at være faglig dygtigt, men også har et ønske om at være med til at udvikle andres faglighed. Det tror jeg i virkeligheden er kernen i det”.

”En dygtig fagkoordinator er en, som kan træde ind i den rolle, hvor man via faglig sparring med projektlederne, skaber merværdi for projektet og projektlederne. Det er der, det bliver interessant, og det skal man kunne have blik for, men også synes er sjovt. Det der skaber ledelsesmæssig værdi, er hvis man har det ønske om at kunne skabe værdi for andre og for andres projekter, og ikke kun for sit eget”, uddyber han. Derudover nævner han erfaring og overblik som de væsentligste egenskaber, en fagkoordinator skal besidde.

Udvikling og indflydelse

Der er meget udviklingsarbejde i kontoret for projektledelse og Test Management, hvad kræver det af en fagkoordinator?

”Det kræver fokus. At man er opmærksom på at forny sig selv. Fordi hvis man hele tiden vil lave noget nyt for nogle andre, så skal man også være med på den udvikling, der er på området for projektledelse - ikke kun for indholdet, men fordi måden man gør det på, metoderne til at udvikle noget nyt, udvikler sig. Så det er en fast opgave”.

Kan du se i din rolle som fagkoordinator, at du har været med til at ændre måden, kontoret har gjort nogle ting på?

”Ork ja, jeg har været inde over kontorets 180 dages plan og rekrutteringsstrategi. Og haft indflydelse, og har været med til at sætte visionen”.

For Anders Reuter blev stillingen som fagkoordinator et godt springbræt til sin nuværende stilling som konstitueret Kontorchef for Operationel It-Sikkerhed. ”Du får stor indflydelse, hvis du har noget at byde ind med”, siger han afslutningsvis.