”Jeg har min chefs chef som mentor”

  • ""
I konsulentbranchen tager man noter, når man er graduate. Det gør man ikke i Koncern IT ifølge graduate Hans Henrik. Her får man ansvar.

En graduate er en nyuddannet kandidat med talent, som har mod på og evner til at ”fast tracke” karrieren. Adgangskravet til graduate programmet er en kandidatgrad og maksimalt et års erhvervserfaring efter endt uddannelse. Et graduateforløb varer 18 måneder, hvor man er forankret i samme kontor. Når programmet slutter, har man været rundt i det meste af organisationen og prøve kræfter med lidt af hvert … og så er man fastansat.

Her kan du læse et interview med Hans Henrik Halvbjørn. Han startede som graduate i Koncern IT den 1. september 2017. Hans Henrik har en baggrund som kandidat i Planlægning, Innovation og Ledelse fra DTU, og han arbejder lige nu med Koncern ITs nye leverancemodel.

Kan du fortælle lidt om, hvorfor du søgte ind som graduate i Koncern IT?

”De opgaver, som var beskrevet i stillingsopslaget, motiverede mig. Det matchede, hvad jeg gerne ville arbejde med, og hvilke ansvarsområder jeg ønsker mig. Jeg havde faktisk aldrig hørt om Koncern IT. Men det gik op for mig i rekrutteringsprocessen, hvor spændende det egentligt lød, og hvor meget jeg gerne vil have jobbet. Og det er bare blevet mere og mere interessant og tiltalende undervejs i processen.

Og så var det muligheden for at få ansvar samtidig med, at der er tillid til, at hvis jeg får en opgave, så skal jeg nok også løse den. Og ellers får jeg hjælp og støtte undervejs. Jeg var til flere samtaler i konsulenthuse, hvor de var meget tilbageholdende med at give ansvar. De havde fokus på, at du er den, der tager referatet og deltager i workshops og tager noter undervejs. I Koncern IT er det anderledes. På et af de første styregruppemøder, hvor jeg sad og tog noter, sagde en af kontorcheferne ”Det er jo ikke det, vi har graduates til”. Her bliver jeg udfordret og samtidig er det ok at fejle, så længe jeg bare lærer af det.”

Kan du fortælle lidt om din første tid her i organisationen? 

”Som i så mange andre nye jobs, så går tiden i starten med at forstå, hvad man overhovedet er blevet en del af. De første par uger fik jeg læst intranettet mange gange, indtil jeg fik oparbejdet en portefølje af opgaver. Det hjalp at sige til, at jeg var lidt low på opgaver – så skal jeg lige love for, at der skete noget. Men det var faktisk meget rart, at der var tid til at falde på plads og finde sig til rette.”

Hvordan fungerer dagligdagen?

”Lederne melder opgaver ind, og så fordeler vi graduates selv opgaverne efter kompetencer og udviklingsmuligheder. Opgaven med at koordinere opgaverne går på tur. Min kollega Clara og jeg har styret processen i dette kvartal og involveret de andre graduates undervejs. Når puslespillet er lagt, er det i sidste ende vores direktion, som godkender. Og så melder vi ud til kontorcheferne, hvem der får en graduate, og hvem der ikke får en. Det virker sindssygt godt. Jeg har ikke hørt om andre graduate-programmer, hvor vi selv får hele ansvaret over på vores bord. Og kontorcheferne er spændte og spørger, om de må få noget at vide, men der siger vi nej. Det er vores oplevelse, at de virkelig synes, det er et privilegium at få en graduate.”

Kan du fortælle lidt om, hvorfor er det fedt at arbejde i Koncern IT? 

”Ja, det er selvfølgelig det her med at få ansvar. Der bliver lagt meget over i mine hænder, hvis jeg åbner hænderne for dem og er klar til at tage imod det. Og så er der det med at have en chef, som har tillid til, at jeg kan løse opgaven. Det synes jeg er virkeligt fedt. Min chef er også virkelig god til at anerkende det, når jeg laver et godt stykke arbejde. Så er det vist heller ikke helt normalt i en it-organisation, at vi er fem graduates, der arbejder med forretningsudvikling – det forestiller jeg mig ikke, at man kan så mange andre steder.”

Hvordan fungerer det jer graduates imellem?

”Det fungerer godt. Vi har et godt sammenhold og et trygt fællesskab. Vi holder sparringsmøder hver tredje uge og spiser frokost sammen hver uge. Vores sparringsmøder varer 1½ time. Vi fortæller hver især, hvad vi har af opgaver og udfordringer, og så får vi input fra de andre. Vi har jo forskellige opgaver og er i forskellige kontorer, men vores situation er meget ækvivalent. Så det er nemt at sætte sig i de andres sted og forstå den position, de andre står i. Det betyder rigtig meget.”

Hvad er din bedste anbefaling til en fremtidig ansøger?

”Min bedste anbefaling er, at man skal være skarp på, hvad man gerne vil. Vores graduateforløb handler mere om, hvor vi skal hen, end hvor vi kommer fra. Hvis man er skarp på, hvordan man gerne vil udvikle sig – og med hvad – og hvorfor man gerne vil gøre det i Koncern IT eller Københavns Kommune, så er man nået rigtig langt. Selvfølgelig skal man også være skarp på, hvad det er man kan bidrage med.”

Hvordan oplever du det at have en mentor i direktionen?

”Det er med til at nedbryde hierarkiet i organisationen. Og det er en ting, som adskiller Koncern IT fra andre steder. Når jeg fortæller mine venner om, at jeg har min chefs chef som mentor, så bliver folk sådan ”okay”! Det er ret vildt, at det kan lade sig gøre. Men det beviser også bare, hvor meget organisationen vil os graduates. En ting er at sige, det er vigtigt … noget andet er at vise det, og det gør de her.”

"Jeg oplever, at det er et ligeværdigt rum, og at min mentor gerne vil det. Hun er til stede, og hun vil gerne tage snakken. Det er ikke et rum, hvor hun er på vej videre eller tænker på 1000 andre ting. Det synes jeg, er enormt vigtigt. Det er ikke en ting ”on the fly” for hende."

Har du noget, du vil tilføje?

"Kun at jeg er virkelig, virkelig glad for at være her. Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg tror, det jeg bedst kan lide, er, at hvis der er en udfordring eller noget jeg vil ændre, så er der rummet og pladsen til, at jeg kan sige det. Det betyder enormt meget for mig at have det der refleksive rum, hvor der også er tid til at reflektere over egen praksis. Så hvis det bare kan fortsætte, skal det nok blive rigtig godt."