Gode offentlige IT-projekter

  • ""
D. 24. august var en række IT-kyndige samlet på Datalogisk Institut for at blive klogere på, hvordan man skaber gode offentlige IT-projekter

Konferencens ambition var, at deltagerne gik hjem med konkret viden og en samling værktøjer, der kan hjælpe med at hæve kvaliteten i offentlige IT-projekter og ikke mindst den måde, man debatterer offentlige IT-projekter på. Med en lang række talere, der fortalte om egne konkrete cases og delte deres erfaringer var der grobund for videndeling af høj kvalitet. 

Koncern IT var flot repræsenteret på konferencen med oplæg fra både direktør Stig Lundbech og kontorchef Mikkel Folmø – konferencen er et must for alle, der interesserer sig for IT-projekter og gerne vil blive klogere på kompleksiteten i de offentlige projekter. På konferencen kunne man blandt andet høre om offentlige IT-projekter generelt, hvordan de adskiller sig fra private IT-projekter og om pressens dækning er balanceret.

Koncern IT byder ind og blander sig i debatten

Koncern IT’s direktør Stig Lundbech fortalte om sit arbejde i Københavns Kommunes IT-projektråd. Rådet har siden dets etablering i 2014 risikovurderet kommunens projekter og programmer. På konferencen gav Stig indsigt i, hvordan rådets arbejde og erfaringer har været med til at understøtte succesfulde IT-projekter i Københavns Kommune gennem professionel projektledelse som særlig disciplin. Du kan læse mere om IT-projektrådet på www.itprojektraad.kk.dk.

”IT er blevet en forudsætning for effektiviseringer og sikringen af fremtidens velfærdssamfund. Det stiller et stadig stigende krav til både driften og udviklingen af IT-løsninger i det offentlige, hvor god projektledelse, inddragelse af de rigtige spidskompetencer og en engageret topledelse er et must. I Københavns Kommune har vi skabt succesfulde IT-projekter ved at holde et skarpt fokus på tidlige risikovurderinger, så de projektansvarlige fra start modtager de rigtige råd og den rigtige vejledning om, hvilke risici der kan være forbundet med projektet”, fortæller Stig Lundbech.

Mikkel Folmø, der er kontorchef for Strategi og Analyse i Koncern IT, præsenterede de gensidige gevinster der er ved at samarbejde aktivt med universiteterne i lokalområdet. Især anvendelsen af ny teknologi til at optimere kommunens services til borgere og virksomheder var i fokus. Han fortalte blandt andet, hvordan kommunen havde undgået at gennemgå tusindvis af dokumenter med hjælp fra en ph.d.-studerende fra DIKU.

Nynne Bjerre Christensen, som er journalist og kendt fra DR2s Deadline, var konferencier og guidede deltagerne igennem dagens program.